forbot
+38 (098) 529-94-89
  • Poprozhuk, PP
  • Products catalog
  • Project frame budinka
Project frame budinka
  • Project frame budinka
  • Project frame budinka

Project frame budinka

Check availability
Brand:Попрожук, ПП
Country of manufacture:Ukraine
Description

Project frame budinka

 Kompan_ya zd_ysnyu є bud_vnitstvo that the project karkasn_kh budink_v p_d a key in Ukra§n_. Mi Nada¾mo a povny range poslug a malopoverkhovy bud_vnitstv - v_d proyektuvannya to prokladannya komun_kats_y і vnutr_shnyo ї obrobk. Fakh_vts_ kompan і ї gotov_ pobuduvat zam_sk_ budinka karkasn_ to R_vnoma that R_vnensk_y oblast_ that on vs_y Ukra§n_ behind tipovy projects imperiously ї rozrobk (a v_dv_dayta rozd_l - the project frame budink_v), Abo for kreslennyam of a zamovnik.
Takozh to a detaln_sha on sayt_:  https://popmuk.wixsite.com/profderevbud TF 0 (98) 5299489 Opis to the project: The Odnopoverkhovy karkasny budinok z we will forgive planuvannyam without p_dvala і a garage, ploshcheyu143 to sq.m. On vs_ bud_veln_ the robot da¾tsya garant_ya 1 r_k, on a framework a budinka - 25 rok_v. Budinok budu¾tsya for 1-1.5 m_s. the ts_na zakrity to a contour of 136058 UAH to a set to enter a ts_na: Montazhny project. 2. Framework budinka of obrobleniye that obshitiya plates of RSD. 3. Pokr_vlya metaloprof_ly. 4. Hardware. Vart_st sporudzhennya a budinka "bazovo ї komlektats і ї" - 370770 UAH At vart_st are included: 1. Montazhny project. 2. Base pile vintovy. 3. A framework a budinka of obrobleniye that warmings I m_nvatoit 10 cm 4. Obrobka zovn_shn_kh st_n _m_tator to a bar 5. Obrobka vnutr_shn_kh st_n lining to 1 grade 6. The P_dloga is rabbeted a polova the doshka to 1 grade is warmed by a m_nvata of 10 cm 7. Dver_ vkh_dn_ derevyan і, m_zhk_mnatn_ MDF. 8. V_kna metaloplastikov_. 9. Ceilings lining to 1 grade. 10. Pokr_vlya metaloprof_ly. Vart_st sporudzhennya a budinka "all inclusive" - 443300 UAH At vart_st are included: 1. Montazhny project. 2. Base pile vintovy. 3. A framework a budinka of obrobleniye that warmings I m_nvatoit 15 cm 4. Obrobka zovn_shn_kh st_n _m_tator to a bar 5. Obrobka vnutr_shn_kh st_n lining vishchy to a grade 6. The P_dloga is rabbeted a polova the doshka vishchy to a grade is warmed by a m_nvata of 15 cm 7. Dver_ vkh_dn_ derevyan і, m_zhk_mnatn_ derevyan_. 8. V_kna metaloplastikov_. 9. Ceilings lining vishchy to a grade. 10. Pokr_vlya metal tile. 11. Vodost_chna system 12. Elektroprovodka 3 points in k_mnat_. 13. Vodoprov_d. 14. Kanal_zats_ya
Characteristics:
Manufacturer:Попрожук, ПП
Brand:Попрожук, ПП
Country of manufacture:Ukraine
Information is up-to-date: 04.01.2018

Read more

Unbelievable price on Project frame budinka in Berezno (Ukraine) company Poprozhuk, PP.
Similar products